Algemene gegevens

Bruggestraat 39
8820 Torhout
Telefoon: 050-23 13 65
Fax: 050-23 13 69

vacature@tordale.be
http://www.tordale.be

Sector

Beschutte en sociale werkplaatsen, sociale economie
Onderwijs, training en onderzoek
Opvoedings- en huisvestingsinstellingen
Welzijnszorg

vacatures

Momenteel hebben we geen vacatures.

TORDALE VZW

Met oog voor mogelijkheden en respect voor beperkingen.

Tordale biedt dienstverlening aan mensen met specifieke mogelijkheden en beperkingen, op vlak van wonen, leren, werken en ontspannen.

Tordale wil er mee voor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking hun leven zelf zoveel mogelijk kunnen sturen en kwaliteitsvol uitbouwen. We bieden aan jongeren en volwassenen met specifieke mogelijkheden en beperkingen een ondersteunende en breed toegankelijke dienstverlening aan die garandeert dat deze mensen op vlak van wonen, leren, werken en ontspannen volwaardig aan de samenleving kunnen participeren. We zorgen hierbij ook voor een continuïteit van ondersteuning. Tordale biedt ook gespecialiseerde ondersteuning voor jongeren en volwassenen met ernstige emotionele- en gedragsproblemen. Om deze ondersteunende diensten optimaal te kunnen invullen, garandeert Tordale aan iedere persoon met specifieke mogelijkheden en beperkingen die op haar ondersteuningsdiensten beroep doet, een professionele persoonlijke coach.

Tordale realiseert haar opdracht met een 220-tal competente medewerkers die samen onze opdracht waarmaken.

Alle medewerkers in Tordale hebben een aantal speciale eigenschappen…
- ze zijn cliëntgericht
- ze zoeken steeds hoe ze optimaal de ondersteunende dienstverlening vorm kunnen geven
- ze nodigen cliënten permanent uit om te groeien als persoon en voluit te participeren aan de samenleving

Tordale koestert zulke medewerkers door…
- continue de mogelijkheid te bieden om door middel van vorming en loopbaanplanning bij te blijven.
- de mogelijkheid te bieden de eigen dienstverlening steeds kwalitatiever uit te bouwen
- hen een duidelijke en gewaardeerde plaats te geven binnen de organisatie
- hen uitnodigende werkomstandigheden te garanderen waarin zelf sturen centraal staat
- hen kansen te geven om de eigen creativiteit aan te wenden om te komen tot een betere dienstverlening

Werkgever in de kijker

jobmail Ontvang steeds de nieuwste vacatures voor jouw
profiel per mail Ontvang steeds de nieuwste vacatures voor jouw profiel per mail

Beheer je jobmail Beheer je jobmail
Wij aanvaarden loopbaancheques
Jobquest is een initiatief van Quest-it | Ontwikkeld door To The Dot | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Over JobQuest
volg ons via Volg ons via Facebook Volg ons via Twitter